Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείχνετε με την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος. Με τον τρόπο αυτό μας δίνεται, άμεσα ή μελλοντικά, η δυνατότητα να έχουμε επικοινωνία για θέσεις που ταιριάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ.

Δηλώστε ενδιαφέρον για τις παρακάτω ανοιχτές θέσεις εργασίας:

  • Η εταιρία Ιατρική Τομή αναζητά Στέλεχος Πωλήσεων με εμπειρία για τον κλάδο των Διαγνωστικών με έδρα την Αθήνα.
  • Η εταιρία Ιατρική Τομή αναζητά Τεχνικό για τον κλάδο των Διαγνωστικών με έδρα την Αθήνα. Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
  • Η εταιρία Ιατρική Τομή αναζητά Γραμματέα Διοίκησης για το γραφείο της Αθήνας στην Ηλιούπολη. Απαραίτητα προσόντα, οι γνώσεις Λογιστικής και Αγγλικών.
  • Η εταιρία Ιατρική Τομή αναζητά Τεχνικό για τον κλάδο των Διαγνωστικών για την Βόρεια Ελλάδα. Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

Μπορείτε να αποστείλετε το CV σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@iatrikitomi.gr

Παρακαλούμε αναφέρετε στο e-mail την θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

Η αποστολή του βιογραφικού σας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, σημαίνει και την ρητή αποδοχή των παρακάτω όρων.

ΟΡΟΙ

  1. Η αποστολή του βιογραφικού σημειώματος του Ενδιαφερόμενου, γίνεται υπ’ ευθύνη του και τα περιεχόμενα σε αυτό στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.
  2. Κάθε Υποψήφιος , με την αποστολή του βιογραφικού σημειώματός του, παρέχει στην Εταιρία μας την ρητή εξουσιοδότηση να προβεί στην απαιτούμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλου προσωπικού στοιχείου, που θα περιέλθει στην κατοχή της Εταιρίας μας, υπ’ ευθύνη του Ενδιαφερόμενου.
  3. Η Εταιρία μας, δυνάμει της εξουσιοδότησης αυτής προβαίνει στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, και κάθε άλλης σχετικής νομοθετικής διάταξης, με σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων του, για την κάλυψη θέσης, για την οποία απέστειλε το βιογραφικό του ή για την κάλυψη άλλης θέσης που διαχειρίζεται η Εταιρία μας, για την οποία κρίνεται, κατά την επεξεργασία, ότι διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες.
  4. Κάθε Ενδιαφερόμενος έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης των άρθρων 11 έως και 13 του ν. 2472/1997.