Διαλείπων Καθετηριασμός

Τι είναι ο διαλείπων καθετηριασμός;


Ο διαλείπων καθετηριασμός είναι μία μέθοδος κένωσης της ουροδόχου κύστης στις περιπτώσεις όπου η ούρηση, είναι μερικώς ή ολικώς αδύνατη. Ο αυτολιπαινόμενος υδρόφιλος ή προλιπασμένος καθετήρας, εισάγεται από την ουρήθρα και προωθείται έως την ουροδόχο κύστη του ασθενούς με σκοπό να παροχετεύσει τα ούρα. Μόλις η κύστη αδειάσει, ο καθετήρας αφαιρείται. Όταν η διαδικασία αυτή, εκτελείται από τον ίδιο τον ασθενή, ονομάζεται αυτοκαθετηριασμός. Ο όρος διαλείπων ή διαλείποντας αναφέρεται στο γεγονός ότι ο καθετήρας παραμένει εντός του ασθενούς μόνο κατά τη χρονική διάρκεια που χρειάζεται, προκειμένου η κύστη να αδειάσει και έρχεται σε αντιδιαστολή με τον μόνιμο καθετηριασμό όπου ο καθετήρας παραμένει συνεχώς εντός του ασθενούς, παροχετεύοντας αδιάκοπα τα ούρα.
harnwegsinfekte
 
blasenentzuendung

Πότε χρειάζεται η εφαρμογή διαλειπόντα καθετηριασμού;


Η χρήση του διαλείποντα καθετηριασμού, με αυτολιπαινόμενους υδρόφιλους ή προλιπασμένους καθετήρες, αποτελεί την πλέον κατάλληλη αγωγή στις περιπτώσεις αδυναμίας κένωσης της κύστης. Σε περίπτωση μερικής κένωσης της κύστης, η εφαρμογή του διαλείποντα καθετηριασμού εξασφαλίζει την πλήρη κένωση από το υπόλειμμα των ούρων. Έχει αποδειχθεί ότι η εφαρμογή της μεθόδου υπερτερεί ως προς την αποτελεσματικότητα αλλά και εμφανίζει τις λιγότερες παρενέργειες από οποιαδήποτε μέθοδο μόνιμού καθετηριασμού λόγω του ότι πρόκειται για "προσομοίωση" της φυσιολογικής ούρησης. Οι ουρολοιμώξεις και η λιθίαση είναι στατιστικά σημαντικά λιγότερες στις περιπτώσεις αυτοκαθετηριασμού με προλιπασμένους ή υδρόφιλους καθετήρες. Πρόσφατα κυκλοφόρησαν και προλιπασμένοι καθετήρες no touch με προστατευτικό εισαγωγέα για περαιτέρω προστασία.
 

Ασθένειες όπου ενδείκνυται η χρήση διαλείποντα καθετηριασμού


*Κάκωση του νωτιαίου μυελού
*Σκλήρυνση κατά πλάκας
*Δισχιδής ράχη
*Νευρογενής κύστη
*Νόσος του Parkinson
*Καλοήθης υπερτροφία του προστάτη
prostatakarzinom
 
001

Πλεονεκτήματα του Διαλείποντα Καθετηριασμού


• Μείωση του κινδύνου λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος (σε σύγκριση με μόνιμους καθετήρες όπως ο Foley).
• Δεν υπάρχει, συνήθως, λόγος για χρήση οποιουδήποτε τύπου συσκευής ακράτειας (π.χ., εξωτερικός καθετήρας, απορροφητικό προϊόν) μεταξύ των καθετηριασμών.
• Βελτίωση της εικόνας του σώματος.
• Μείωση του κινδύνου τραυματισμού του δέρματος.
• Πιο φυσιολογικός τρόπος κένωσης της κύστης.
• Μείωση του κινδύνου διάτασης της κύστης.
• Ελαττώνει τις επιπλοκές.
 

Στόχοι του Διαλείποντα Καθετηριασμού


• Να αποτρέψει τη διαρροή των ούρων
• Να ελαχιστοποιήσει τις μολύνσεις
loesung-kontinenzproblemen
 
inkontinenz

Μέθοδοι Χειρισμού Διαλείποντος Καθετηριασμού βάση τις Οδηγίες EAU (Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ουρολογίας):


1. Αποστειρωμένος Διαλείπων Καθετηριασμός, η μέθοδος αυτή γίνεται σε στείρο περιβάλλον και περιλαμβάνει αποστειρωμένα γάντια, λαβίδες, ιατρική ρόμπα και μάσκα.
2. Άσηπτος Διαλείπων Καθετηριασμός, όπου ο καθετήρας παραμένει στείρος, τα γεννητικά όργανα απολυμαίνονται και χρησιμοποιείται απολυμαντικό λιπαντικό.
3. Καθαρός Διαλείπων Καθετηριασμός, όπου χρησιμοποιείται καθετήρας μιας χρήσης ή επαναχρησιμοποιούμενος που πλένεται, καθώς πλένονται και τα γεννητικά όργανα.
 

{{Η σειρά προϊόντων Simplycath της UROMED είναι σύμφωνη με το λειτουργικό ορισμό της άσηπτης τεχνικής καθώς η "χωρίς επαφή" τεχνική βοηθά να παραμείνει ο καθετήρας στείρος μέχρι τη στιγμή της εισαγωγής.}}

 


Γνωρίζοντας τις ανάγκες των ατόμων που κάνουν χρήση του διαλείποντα καθετηριασμού διαθέτουμε μεγάλη γκάμα προϊόντων.
Το εξειδικευμένο προσωπικό μας με βαθιά γνώση του αντικειμένου μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε το κατάλληλο σύστημα ακράτειας.