Η εταιρία Ιατρική Τομή Ε.Ε. ιδρύθηκε το 2003 με σκοπό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Εργαστηρίων

Aντικείμενο της εταιρίας είναι η εισαγωγή και διανομή αιματολογικών αντιδραστηρίων, αιματολογικών αναλυτών, βιοχημικών αντιδραστηρίων, αντιδραστήρίων προσδιορισμού INR και συσκευών προσδιορισμού ηλεκτρολυτών, καθώς και η Τεχνική Υποστήριξη των Συστημάτων.

Τον Οκτώβριο του 2009 η εταιρία μεταφέρθηκε και λειτουργεί σε νεόδμητες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο 2ο χλμ επαρχιακής οδού Λαγκαδά - Κολχικού, 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Από το 2013 λειτουργεί το γραφείο της Αθήνας.

Το 2014 οι εταιρίες Ιατρική Δομή και Ιατρική Τομή ένωσαν τις δυνάμεις τους, κάτω από την ομπρέλα της Ιατρικής Τομής.

Ακολουθούμε την αρχή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, εφαρμόζουμε τα νέα πρότυπα ISO9001/2015, τηρούμε αρχείο με αριθμούς παρτίδων σύμφωνα με τα πρότυπα, έχουμε καταχωρήσει όλα μας τα προϊόντα στο ΕΚΑΠΤΥ και τα έχουμε κοινοποιήσει στον ΕΟΦ, προκειμένου να εκπληρώσουμε ΟΛΑ τα κριτήρια για τη νόμιμη και ασφαλή διακίνηση των προϊόντων μας στην Ελλάδα Παράλληλα προσφέρουμε την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής.

Τον Μάιο του 2018 εναρμονίζοντας την εταιρία με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 ορίστηκε Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO).

Η εταιρία "Ιατρική Τομή Ε.Ε."είναι μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων ΣΕΙΒ.

Ως μέλος του Συνδέσμου η εταιρία μας έχει αποδεχτεί και υιοθετήσει:

*Tον Κώδικα Ηθικής Επαγγελματικής Πρακτικής
*Τις Κατευθυντήριες Γραμμές Συμμόρφωσης για την Προστασία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού
*Τον Κώδικα Δεοντολογίας ΣΕΙΒ